سفارش تبلیغ
صبا

*bad boy*

باز در کلبه...

[ چهارشنبه 92/10/18 ] [ 1:0 عصر ] [ Mohammad ] نظر


افسانه ها...

افسانه ها را رها کن

دوری و دوستی کدام است؟

اگر نباشی دیگری جایت را میگیرد!!!

به همین سادگی...

 [ چهارشنبه 92/10/18 ] [ 12:49 عصر ] [ Mohammad ] نظر


آب نریختـــــمآب نریختـــــم که برگردی

آب ریختـــــم تـــا پاک شود

هر چه رد پای توست ، از زنـــدگیـــ ام…!


[ شنبه 92/10/14 ] [ 5:4 عصر ] [ Mohammad ] نظر


روی تخته سنگی

روی تخته سنگی نوشته شده بود:


اگر جوانی عاشق شد چه کند؟…


من هم زیر آن نوشتم:


باید


صبر کند...


برای بار دوم که از آنجا گذر کردم


زیر نوشته ی من کسی نوشته بود:


اگر صبر نداشته باشد


چه کند؟…


من هم با بی حوصلگی نوشتم:


…..بمیرد بهتراست


برای بار سوم که از آنجا عبور می کردم.


انتظار داشتم زیر نوشته من نوشته ای باشد.


اما…


زیر تخته
سنگ جوانی را مرده یافتم...
[ شنبه 92/10/14 ] [ 4:57 عصر ] [ Mohammad ] نظر


اعتـــــراف مـــی کُــنــم. . ..

اعتـــــراف مـــی کُــنــم. . ..

بــــرای”داشـــ ــتــنِ”تـــو هــــیــچ کـــاری نکـــردم. . .

امــــا برای “فرامــوش” کــردنـــت

هــرکـــآری مــی کُنـــم
[ شنبه 92/10/14 ] [ 4:54 عصر ] [ Mohammad ] نظر


::